CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

Erkki Santala

13.2.2014

EU:n rakennustuoteasetus 305/2011 astui voimaan täydellä painollaan 1.7.2013. Sen perusteella kaikkiin sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat jonkin EU:n virallisessa lehdessä julkaistun yhdenmukaistetun EN-tuotestandardin piiriin, on valmistajan kiinnitettävä CE-merkki. Sen ohella valmistajan on laadittava ns. suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance eli DoP), josta ilmenee tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja muita sen tuotantoon liittyviä tietoja. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyen tämä koskee alle 50 asukkaalle mitoitettuja tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoja ja saostussäiliöitä, jotka on tarkoitettu käsittelemään sekä WC- että pesuvesiä sisältävää talousjätevettä.

Kun CE-merkintä on nyt pakollinen, niin mielestäni siitä kannattaisi mainita selkeästi tuote-esitteissä, mainoksissa ja muussa tiedotuksessa, jos asiat ovat kunnossa. Tällä hetkellä kaikkia Suomen markkinoilla olevia saostussäiliöitä ja pienpuhdistamoita ei ilmeisesti ole vielä testattu kaikkien niiden ominaisuuksien suhteen, mitä Suomen säädökset edellyttäisivät. Vaikka CE-merkintä ei sinänsä olekaan mikään laatu- tai ympäristömerkki, niin voisi ajatella niillä tuotteilla olevan markkinaetua, joilla CE-merkintä on kaikkien siihen liittyvien vaatimusten mukaisessa kunnossa.

Käytyäni pikaisesti läpi liudan valmistajien ja maahantuojien nettisivuja, löysin oletettua vähemmän viittauksia CE-merkintään ja siihen liittyviin testeihin. Silloin kun viittauksia oli, ne koskivat pienpuhdistamoiden toimivuustestausta. Lujuusominaisuuksia, vesitiiviyttä ja materiaalin pitkäaikaiskestävyyttä koskevista testeistä tai arvioinneista oli hyvin vähän mainintoja. Myös suoritustasoilmoituksen löytäminen nettisivuilta oli vaikeaa. Sehän kuitenkin antaa suunnittelijan kannalta varsin olennaista tietoa tuotteesta tai tuoteperheestä. Suoritustasoilmoituksen on rakennustuoteasetuksen mukaan joka tapauksessa oltava saatavissa paperisena valmistajalta, Suomessa ainakin suomeksi.

Hajajätevesiasetuksen päästövaatimusten täyttämisen takaraja on vain kahden vuoden kuluttua. Kun asukkailla on vielä muutenkin runsaasti epätietoisuutta, olisi toivottavaa, etteivät CE-merkinnän puutteet sitä enää lisäisi. Tämän asian kuntoon saattaminen voisi osaltaan piristää markkinatilannettakin.

CE-merkki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *