CE-merkinnät kuntoon

Erkki Santala

1.2.2013

Kun selailee kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelylaitteita valmistavien ja markkinoivien firmojen nettisivuja, tulee se vaikutelma, etteivät valmistajat ole ottaneet riittävän vakavasti rakennustuotteiden CE-merkinnän tuloa pakolliseksi 1.7.2013. Siihen ei ole enää kuin viisi kuukautta! Yritysten kotisivuilta ei juuri löydy kuvia laitteeseen kiinnitetystä CE-merkinnästä eikä siitä CE-dokumentista, joka pitää toimittaa tehdasvalmisteisen pienpuhdistamon ja saostussäiliön mukana asiakkaalle. Kotisivuilta puuttuu tieto myös ns. suoritustasoilmoituksesta, joka valmistajan on tehtävä ja jossa vakuutetaan laitteen täyttävän sille standardissa asetetut olennaiset vaatimukset.  Tilanne on sama sellaisiakin laitteita esittelevillä kotisivuilla, joissa mainitaan, että laite on CE-testattu. Valmistajien kotisivuilla esitettävillä tiedoilla ei siis aina voi päätellä, onko esitelty puhdistamo tai saostussäiliö oikeasti CE-merkitty vai ei.

Vastaavia puutteita tai virheitä näyttää olevan myös esimerkiksi joidenkin suurten saksalaisten ja ranskalaisten valmistajien verkkosivuilla. Se on oikeastaan vielä oudompaa, koska niissä ja useimmissa muissakin EU-maissa CE-merkintä on ollut pakollinen jo vuosia. Kun EU:n rakennustuoteasetus tulee nyt heinäkuussa kokonaisuudessaan voimaan, tulee CE-merkintä Suomessakin pakolliseksi kaikille markkinoille saatetuille rakennustuotteille, joille on voimassa harmonisoitu tuotestandardi. Jätevesien käsittelylaitteita koskevat tuotestandardit on julkaistu talousjätevedelle (= WC+pesuvedet) tarkoitetuille tehdasvalmisteisille saostussäiliöille (SFS-EN 12566-1 ja SFS-EN 12566-4) sekä tehdasvalmisteisille pienpuhdistamoille (SFS-EN 12566-3), joiden kokoluokka on 1-50 asukasta.

Pelkkä standardien määrittämien ns. CE-testien teettäminen ei yksinään ole riittävä toimenpide pienpuhdistamojen valmistajalta. Niiden lisäksi mm. tuotannon laadunvalvonnalle on asetettu vaatimuksia ja valmistajan edustajan on laadittava tuo mainittu suoritustasoilmoitus. Sen on oltava asiakkaan saatavissa, tulevaisuudessa riittää ehkä sen laittaminen vain yrityksen kotisivuille. Sitä kutsuttiin aiemmassa EU:n rakennustuotedirektiivissä vaatimustenmukaisuusvakuutukseksi, minkä nimisenä se joidenkin yritysten kotisivuilta löytyykin.

Alan valmistajien olisi pikaisesti ryhdistäydyttävä CE-merkintäasiassa. Standardissa saostussäiliöille asetetut olennaiset vaatimukset (standardin liite ZA) ovat sen tyyppisiä, että saostussäiliön CE-merkintäasiat voi ehkä saada kuntoon ennen heinäkuuta. Sen sijaan uuden pienpuhdistamon markkinoille tuominen ei enää tänä vuonna onnistu, ellei tarvittaviin toimenpiteisiin ole vielä ryhdytty. Onhan jo toimivuustestauksen kestoaika yli yhdeksän kuukautta.

Vaikka pelkkä CE-merkintä ei olekaan tae pienpuhdistamon tai saostussäiliön hyvästä toimivuudesta, niin varmasti asiakkaat ja suunnittelijat tulevat asianmukaista CE-merkintää jatkossa laitteen valinta- ja ostotilanteessa edellyttämään. Ja kilpailijat huomannevat puutteet herkästi. Suunnittelijoiden luulisi olevan kiinnostuneita myös testausten yhteydessä kertyneistä tiedoista, mutta testauslaitokset eivät saa jakaa niitä muille osapuolille. Mikään säädös ei kuitenkaan estä laitevalmistajia toimittamasta saamiaan raportteja suunnittelijoiden käyttöön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *