Kaikki kirjoittajan Nina Pimiä artikkelit

Pahin mahdollinen tapahtui

Ympäristöministeri ilmoitti jätevesiasetukseen tulossa olevasta jatkoajasta 18.12. Jatkoaika sinänsä ei vielä olisi kaikkea pilannut, mutta lupailut ”kuivan maan kiinteistöjen” tilanteen selvittämisestä ja niitä koskevien vaatimusten tarkastelusta, vielä siirtymäajan aikana, tekivät pahinta mahdollista tuhoa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kunnostamiselle.

Nythän tilanne näyttäisi olevan sellainen, että ”kuivalla maalla” sijaitsevien kiinteistöjen ei kannata tehdä jätevesijärjestelmien kunnostuksia, ennen kuin kaikki mahdolliset ministeriön selvitykset on tehty ja niiden tulokset lopullisesti julkistettu. Mitään painoarvoa ministeri ei antanut sille, että tällaisilla kiinteistöillä saattaa oikeasti olla vain suora putki ojaan, johon jätevedet lasketaan. Tällainenko käsittely olisi nykyaikana riittävää? Jatka lukemista Pahin mahdollinen tapahtui