Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2014

CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

Erkki Santala

13.2.2014

EU:n rakennustuoteasetus 305/2011 astui voimaan täydellä painollaan 1.7.2013. Sen perusteella kaikkiin sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat jonkin EU:n virallisessa lehdessä julkaistun yhdenmukaistetun EN-tuotestandardin piiriin, on valmistajan kiinnitettävä CE-merkki. Sen ohella valmistajan on laadittava ns. suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance eli DoP), josta ilmenee tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja muita sen tuotantoon liittyviä tietoja. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyen tämä koskee alle 50 asukkaalle mitoitettuja tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoja ja saostussäiliöitä, jotka on tarkoitettu käsittelemään sekä WC- että pesuvesiä sisältävää talousjätevettä. Jatka lukemista CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

CE-merkinnät kuntoon

Erkki Santala

1.2.2013

Kun selailee kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelylaitteita valmistavien ja markkinoivien firmojen nettisivuja, tulee se vaikutelma, etteivät valmistajat ole ottaneet riittävän vakavasti rakennustuotteiden CE-merkinnän tuloa pakolliseksi 1.7.2013. Siihen ei ole enää kuin viisi kuukautta! Yritysten kotisivuilta ei juuri löydy kuvia laitteeseen kiinnitetystä CE-merkinnästä eikä siitä CE-dokumentista, joka pitää toimittaa tehdasvalmisteisen pienpuhdistamon ja saostussäiliön mukana asiakkaalle. Jatka lukemista CE-merkinnät kuntoon