Joululahja vai tulevan vuoden ongelma?

Erkki Santala

23.12.2014

Haja-asutuksen vesiensuojelun edistämisen näkökulmasta erityisen kehnon syksyn jälkeen saatiin vielä surkea joululahja. Ministeri lupasi valmistella esityksen kahden vuoden lisäajasta jätevesijärjestelmän tehostamisen toteuttamiseksi ja aloittaa valmistelun uusista säädöslievennyksistä. Ehtivätpä hitaimmat taas unohtaa koko ajatuksen jätevesien kunnollisesta käsittelystä. Jatka lukemista Joululahja vai tulevan vuoden ongelma?

Pahin mahdollinen tapahtui

Ympäristöministeri ilmoitti jätevesiasetukseen tulossa olevasta jatkoajasta 18.12. Jatkoaika sinänsä ei vielä olisi kaikkea pilannut, mutta lupailut ”kuivan maan kiinteistöjen” tilanteen selvittämisestä ja niitä koskevien vaatimusten tarkastelusta, vielä siirtymäajan aikana, tekivät pahinta mahdollista tuhoa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn kunnostamiselle.

Nythän tilanne näyttäisi olevan sellainen, että ”kuivalla maalla” sijaitsevien kiinteistöjen ei kannata tehdä jätevesijärjestelmien kunnostuksia, ennen kuin kaikki mahdolliset ministeriön selvitykset on tehty ja niiden tulokset lopullisesti julkistettu. Mitään painoarvoa ministeri ei antanut sille, että tällaisilla kiinteistöillä saattaa oikeasti olla vain suora putki ojaan, johon jätevedet lasketaan. Tällainenko käsittely olisi nykyaikana riittävää? Jatka lukemista Pahin mahdollinen tapahtui

Väärät luulot jylläävät mediassa edelleen

Erkki Santala

3.10.2014

Vaikka eduskuntavaaleihin on vielä aikaa, on joidenkin poliitikkojen vaaliteemaksi ottama hajajätevesiasetuksen vastustaminen saanut yhä kiihtyvän vauhdin. Tietämättömyys ja väärät luulot asetuksesta ja yleensäkin jätevesiasioista eivät näytä lainkaan hidastavan kirjoittelua, varsinkaan netin vapailla keskustelupalstoilla. Jatka lukemista Väärät luulot jylläävät mediassa edelleen

Taas vastustetaan hajajätevesiasetusta

Erkki Santala

31.8.2014

Julkisuudessa on jälleen levotonta kirjoittelua hajajätevesiasetuksesta. Vaalit lähestyvät ja äänestäjiä kosiskellaan. Mutta muistavatkohan asetuksesta nyt eniten ääntä pitävät, että sen vastustaminen ei kaikille silloisille kansanedustajille ollutkaan viime vaaleissa hyvä  vaaliteema? Ja tässä tilanteessa luulisi tärkeämpiäkin keskustelunaiheita valtakunnantason poliitikoille riittävän.

Jatka lukemista Taas vastustetaan hajajätevesiasetusta

CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

Erkki Santala

13.2.2014

EU:n rakennustuoteasetus 305/2011 astui voimaan täydellä painollaan 1.7.2013. Sen perusteella kaikkiin sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat jonkin EU:n virallisessa lehdessä julkaistun yhdenmukaistetun EN-tuotestandardin piiriin, on valmistajan kiinnitettävä CE-merkki. Sen ohella valmistajan on laadittava ns. suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance eli DoP), josta ilmenee tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja muita sen tuotantoon liittyviä tietoja. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyen tämä koskee alle 50 asukkaalle mitoitettuja tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoja ja saostussäiliöitä, jotka on tarkoitettu käsittelemään sekä WC- että pesuvesiä sisältävää talousjätevettä. Jatka lukemista CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

CE-merkinnät kuntoon

Erkki Santala

1.2.2013

Kun selailee kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelylaitteita valmistavien ja markkinoivien firmojen nettisivuja, tulee se vaikutelma, etteivät valmistajat ole ottaneet riittävän vakavasti rakennustuotteiden CE-merkinnän tuloa pakolliseksi 1.7.2013. Siihen ei ole enää kuin viisi kuukautta! Yritysten kotisivuilta ei juuri löydy kuvia laitteeseen kiinnitetystä CE-merkinnästä eikä siitä CE-dokumentista, joka pitää toimittaa tehdasvalmisteisen pienpuhdistamon ja saostussäiliön mukana asiakkaalle. Jatka lukemista CE-merkinnät kuntoon